Tầm nhìn:  Kết nối anh em giao nhận vận tải, nhà đầu tư và thương nhân toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận và chuỗi cung ứng.
 
Sứ mệnh: Dùng kiến thức, Kinh nghiệm, Kỹ năng và niềm đa mê của mình để làm cho khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và cộng đồng ngày một tốt hơn.
 
GLOBAL FRIENDS LOGISTICS tự hào có đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm trong tất cả các phương thức giao nhận hàng hóa quốc tế bao gồm Vận tải hàng không, Vận tải đường biển, Vận tải đường bộ, Vận tải xuyên biên giới, tất cả các loại hình khai báo Hải Quan, Hàng nguy hiểm, Hàng dễ hỏng, Tài sản cố định hàng hóa của các nhà đầu tư mới đòi hỏi các thiết bị và cách xử lý đặc biệt. 
Các dịch vụ tổng thể của chúng tôi bao gồm cam kết từ đầu đến cuối từ lập kế hoạch vận chuyển, lên lịch và đặt thiết bị, tài liệu và ngoài ra là bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào mà khách hàng quan trọng của chúng tôi cần đến.