CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL FRIENDS LOGISTICS

Địa chỉ :Số 205A - Tòa Nhà Văn Phòng Thủy Lợi 4, Đường Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: Mr.Quyết: 0876 70 1999

Email: Quyetdang@gfl.com.vn

Web: www.gfl.com.vn

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Xem trên bản đồ
Số 205A - Tòa Nhà Văn Phòng Thủy Lợi 4, Đường Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline